Samenwerken.nu

Samenwerken.nu versterkt vitaal samenwerken in organisaties

Dit doen we door het opleiden van leiders en adviseurs en door het begeleiden van organisaties bij samenwerkingsvraagstukken. Hierbij is systeemdenken onze leidraad.

Ik zoek een opleidingIk zoek begeleiding

Opleidingen

Je kunt bij ons meerdaagse opleidingen volgen, maar ook kortere workshops. Voor een specifieke vraag of doelgroep ontwikkelen we graag een in company programma op maat.

Samenwerken begint bij het verlangen om beter te werken,
te presteren, te leven, je toegevoegde waarde te leveren.

Begeleiding

Speelt er iets in de onderstroom en wil je het nu aanpakken zodat het niet escaleert? Of hebben jullie al meerdere interventies gedaan om de samenwerking te verbeteren, maar keert een probleem steeds terug? Door druk op het systeem kan de vitaliteit uit de samenwerking verdwijnen. Er kunnen dan zelfs stevige conflicten ontstaan.

Wij helpen organisaties door op basis van systeemdenken de situatie te onderzoeken en op een passende manier te begeleiden zodat het samenwerken (weer) krachtig wordt.

Vitaliteit in de samenwerking oftewel (veer)krachtig samenwerken, vraagt aandacht en regelmatig onderhoud. Wil je hierin op een actieve manier je team of organisatie prikkelen of stimuleren of teamleden bewustmaken van hun rol en bijdrage aan een vitale samenwerking, neem dan contact met ons op. We ontwikkelen in co-creatie een aanpak voor jullie specifieke vraag.

Systemisch leiderschap kenmerkt zich door breder en dieper kijken,
door te verwonderen, door nieuwsgierig te zijn.

Samenwerken

Samenwerken gaat, vanuit het perspectief van systeemdenken, niet alleen om de mensen, maar vooral om het bewustzijn van de patronen in de talloze relaties en verbindingen waar deze mensen deel van uitmaken.

Het gedrag van mensen in relaties wordt continue beïnvloed door de systemen waar zij deel van uitmaken. De uitdaging is dat deze systemen en het krachtenveld dat ze beïnvloeden, zich meestal aan het zicht onttrekken.

Lees hier meer over een systemisch perspectief op samenwerken

Agenda

Groep 5
Dag 1: Woensdag 21-02-2024
Dag 2: Woensdag 03-04-2024
Dag 3: Donderdag 25-04-2024
Dag 4: Woensdag 15-05-2024
Dag 5: Woensdag 26-06-2024

Dag 1: vrijdag 12-01-2024
Dag 2: vrijdag 09-02-2024
Dag 3: vrijdag 15-03-2024

Samenwerken en sociale psychologie 29-01-2024
en
30-01-2024
Oefenen met systemische interventies (1 dag): 03-11-2023
of
22-03-2024