Samenwerken en sociale psychologie

In deze 2-daagse wordt je gereedschapskist als samenwerkingsprofessional goed gevuld met praktische tools en inzichten op het terrein van samenwerken. Er wordt gewerkt aan de hand van het mede door Jaap ontwikkelde vliegwiel van de samenwerkingsprofessional.

Thema’s die met name aan de orde zullen komen zijn:
5

Welk leiderschap is nodig?

5
Persoonlijk meesterschap
5
Systemisch meesterschap
5
Ambitie en betekenis van de samenwerking
5
Toetsing van de realiteit
5
Onbewuste processen
5
Lerend vermogen
5
Ordening en Ritmes van de samenwerking

In deze tweedaagse richt Jaap zich ook op de vraag hoe we gebruik kunnen maken van sociaal psychologische principes om het gedrag van mensen in systemen te kunnen begrijpen en verklaren. Daarmee kunnen we de kans vergroten om ongewenste patronen het hoofd te bieden.

Sociale psychologie gaat over de wisselwerking tussen individu en sociale omgeving. Onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door de mensen om ons heen, de groepen waartoe we behoren, de lessen van onze ouders, en onze cultuur. Anderzijds wordt ons doen en laten ook bepaald door persoonlijke cognitieve processen. Onze herinneringen, percepties, gedachten en emoties sturen ons begrip van de wereld en onze handelingen.

Sociale en cognitieve processen lopen in elkaar over.

5

Hoe nemen we anderen waar?

5

Hoe beïnvloeden we anderen?

5

Hoe verhouden we ons tot anderen?

Kortom hoe worden we door onze omgeving beïnvloed en hoe kunnen we onze omgeving beïnvloeden? Daarover gaat sociale psychologie.

In het kader van hun MBA of MSc studie (begeleid door Jaap) hebben vele executives praktijkstudies gedaan naar de invloed van sociaalpsychologische krachten op de systeemdynamiek in organisaties en hoe die te gebruiken om de betreffende situatie in hun organisatie te verbeteren. De belangrijkste inzichten uit deze hands-on studies zullen tijdens deze verdiepingsmodule de revue passeren en toegepast worden op de situatie van de deelnemers.

Resultaat: Door middel van sociaal psychologische kennis de kans vergroten om ongewenste systemische patronen het hoofd te bieden.

Datum en tijd

Deze workshop vindt plaats op
maandag 29-01-2024 en dinsdag 30-01-2024
(10.00-17.00)

€ 650,-

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Korting: Alumni van de opleiding ‘Systeemdenken met hoofd en hart’ kunnen deze dag bijwonen
voor € 500,- excl. BTW.

Locatie:

In de tuin van Dorth

7216 PB Kring van Dorth

* De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers

Samenwerken.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.
Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.