Kennismaken met systeemdenken

Systeemdenken is gericht op het leren hanteren van complexiteit door te kijken naar het geheel in plaats van de losse delen en door te focussen op de relaties in plaats van de individuen. 

In deze workshop maak je kennis met de belangrijkste elementen van het systeemdenken, zoals het relatienetwerk, (circulaire) patronen en triades en ervaar je wat werken vanuit het systeemperspectief oplevert in jouw rol als leider of adviseur in een organisatie.

Programma
5

Check-in

5
Basis uitgangspunten systeemdenken
5
Relatienetwerk en Triades
5
Bedoeling-Gedrag-Effect en circulaire patronen
5

Check-out

Het systeemdenken wijkt af van gangbare opvattingen over samenwerken en veranderen. In plaats van het veel gebruikte oorzaak-gevolg denken, benadert het systeemdenken ons handelen vanuit wederkerigheid en ‘circulariteit’. Oftewel: wat is het zichzelf herhalende of versterkende patroon waarin wij ons met elkaar bevinden? Hoe houden wij dat zelf in stand en wat maakt dat ons gedrag hierin logisch is?

 

 “Gedrag is altijd logisch, niet altijd handig”

 

Systeemdenken is realistisch en nuchter. Het houdt rekening met de beperkingen van wat maakbaar is. De invloeden vanuit de context (in verleden, heden en toekomst), bestaande structuren die altijd naar een zeker evenwicht neigen en het sociale weefsel dat mensen onderling verbonden houdt. Bovendien kijkt het naar de onderlinge samenhang van deze drie.  Kijken met de systeembril op is: breed kijken naar alles wat een rol speelt in de samenwerking en zorgvuldig te interveniëren gericht op het systeem als geheel. 

In deze workshop ‘kennismaking met systeemdenken’ zullen sommigen een onbekend gebied betreden terwijl anderen het gevoel zullen hebben ’thuis te komen’. Hoe je er in het begin ook instaat, aan het einde van deze dag heb je een goed beeld van systemische principes en instrumenten die kunnen bijdragen aan vitaal samenwerken. Ben je enthousiast geraakt en wil je zelf gaan werken met het gedachtengoed, dan kun je met korting instappen in onze opleiding ‘systeemdenken met hoofd en hart’.

Datum en tijd

Deze workshop vindt plaats op
Woensdag 17-01-2024
10.00 tot 17.00

€ 325,-

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Locatie: Vroeg, 3981 HA Bunnik

Samenwerken.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.
Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.