In company training

Elk organisatie is uniek. Heeft een eigen waardencreatie, een eigen geschiedenis en eigen spelregels. De mensen in het bedrijf werken samen via vele zichtbare en onzichtbare relaties. Onze opleidingen en workshops richten zich op dit samenwerken. Daarbij gebruiken wij het systeemdenken als belangrijkste perspectief.

Wij bieden praktische handvatten om in de complexiteit van samenwerken in organisaties, adequate interventies te vinden. Interventies die een duurzame samenwerking stimuleren en systemisch leiderschap aanzetten. In onze in-company programma’s sluiten wij direct aan bij de dilemma’s, vraagstukken en potentie van jouw organisatie.

Wil jij met jouw organisatie een opleiding of workshop volgen die volledig gericht is op samenwerking en systemisch leiderschap binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag vrijblijvend met je hoe wij een passend aanbod kunnen maken.

Opzet in company training

Verkennen ontwikkelbehoefte

In een persoonlijk gesprek verkennen we de ontwikkelbehoefte van jouw organisatie. Zo mogelijk vragen we daarbij inbreng van de mensen die deel zullen nemen aan het in-company traject. Dat kan bijvoorbeeld door met een afvaardiging van deelnemers te spreken of vooraf een korte vragenlijst te laten invullen

Programma op maat

Met deze input ontwikkelen wij een programma op maat waarin wij gebruik maken van onderdelen uit ons reguliere lesmateriaal in combinatie met nieuwe werkvormen. Casuïstiek van de organisatie zelf vormt de rode draad waarlangs ons programma is opgebouwd.

Aan de slag

Als je enthousiast bent over het programma en we samen de puntjes op de i hebben gezet, plannen we in goed overleg de momenten van training in en gaan we aan de slag. Als de opleiding uit meerdere dagen bestaat dan stemmen we tussendoor af hoe de deelnemers de opleiding ervaren en waar eventueel kan worden bijgesteld.

Evaluatie en transfer

Na de opleiding vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. Zodra wij die hebben ontvangen en gebundeld nemen wij contact met je op om de ervaringen en inzichten te bespreken. We kijken daarbij terug (evaluatie) en vooruit (transfer). Wij hechten waarde aan dat het geleerde ook in de toekomst het samenwerken in de organisatie vitaal houdt.

Samenwerken.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.
Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Organisaties die u voorgingen