Boeken

Enkele boeken die wijzelf geschreven hebben en van anderen over systeemdenken.
Mooie bouwstenen om je competentie op het terrein van systeemdenken te vergroten.

Systeemdenken, van goed bedoeld
naar goed gedaan.

Hoe komt het dat grotere inspanningen van de afdeling Verkoop leiden tot een lagere omzet? Waarom neemt de werkdruk alleen maar toe, ook als we hulp inhuren? Hoe goed we het allemaal ook bedoelen, met sommige ‘oplossingen’ verergeren we de problemen juist. Hoe is die paradox te omzeilen?

Systeemdenken geeft nieuw inzicht in complexe situaties. Elke organisatie is een systeem dat uit onderdelen bestaat. Systeemdenken leert je te zien hoe die onderdelen elkaar beïnvloeden. Zo ontdek je de vaste patronen in je organisatie en kun je die waar nodig door breken. Stop de symptoombestrijding en pak de oorzaak aan! Doe geen goedbedoelde ingreep die averechts uitpakt, maar vind een blijvende oplossing.

Systeemdenken is sinds zijn verschijning een geliefd hulpmiddel voor leiders die hun organisatiesysteem willen doorzien, om te ontdekken hoe ze effectief systemisch kunnen ingrijpen. Het bevat de nieuwste inzichten op dit gebied en is uitgebreid met een hoofdstuk over breinkunde, evolutie en wijsheid. Dit maakt inzichtelijk waarom we vaak niet verder kijken dan onze neus lang is én wat we daaraan kunnen doen.

Systeemdenken voor managers

Managers lijken soms eindeloos rondjes te rennen in een tredmolen van steeds hetzelfde probleem – oplossing – probleem – oplossing – en weer hetzelfde probleem.
Ze blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar vinden nooit het definitieve antwoord. Sterker nog, vaak gaat het van kwaad tot erger. Dat komt door de
menselijke eigenschap om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en doordat het moeilijk is om de realiteit onder ogen te zien.

Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen die de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid kunnen
zien. Systeemdenken voor managers helpt je om je blik te verruimen en problemen in hun volledige context te bekijken. Dat is nodig om de werkelijke oorzaken in
kaart te brengen en oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat het probleem niet terugkeert.

* Herken negen patronen die het businessmodel van organisaties bedreigen
* Ontdek strategieën van aanpak
* Maak je de reflexen van een systeemdenker eigen

Systeemdenken voor managers is gebaseerd op de evergreen Systeemdenken. Van goed bedoeld naar goed gedaan. In deze versie voor managers staat de praktische
toepassing van systemisch denken centraal. Het boek leert je om wijs om te gaan met dilemma’s en het leiderschap te tonen dat daarbij hoort.

Making better decisions using systems thinking

This book provides a framework to help managers go beyond simply fighting fires every day, offering the tools to address the underlying causes of recurring problems and deliver long-term solutions.
This book shows how to understand systems in order to make smarter decisions. It offers managers intervention techniques that enable them to solve the core problem instead of wasting time constantly fighting the symptoms.

The most obvious part of any problem is the pain it causes. The desire to end the pain and find a solution, any solution, which will make it go away now is usually so great that it blinds managers to the underlying systemic cause of the problem. The result is that we “solve” the problem today and then it comes back again tomorrow or next week, again and again. We are only addressing the symptoms but never understanding the cause – like picking the flower heads off weeds but not digging them out at the roots.

Schaveling and Bryan offer the insights and tools managers and leaders need to achieve a longer term and more effective approach by stepping back and analyzing the system as a whole. And at the heart of any system are human beings – notoriously short-term and pain-averse creatures who will behave in whatever way minimizes pain today even at the expense of pain tomorrow.

They show how to detect the behavior patterns that have become ingrained in the organisation and which underlie complex situations so that root causes of problems can be identified. Once the system responsible for the problem is understood smarter decisions can be made to devise interventions that solve the core problem instead of wasting energy fighting the symptoms.

Systeemdenken in de praktijk

Dit boek gaat over het toepassen van systeemtherapeutische principes en interventies in het organisatieadvieswerk. Het beschrijft een repertoire dat helpt om breed te kijken naar wat er in samenwerking speelt, om vervolgens fijnmazig te kunnen interveniëren. Systemische interventies zijn analytisch en bieden tegelijkertijd alle ruimte om creatieve oplossingen te ontwikkelen. Ze ontregelen verlammende patronen en creëren ruimte voor nieuwe initiatieven gericht op herstel van productieve samenwerking. Aan de hand van herkenbare praktijkverhalen beschrijven de auteurs hoe ze, geïnspireerd door het systemische gedachtegoed, beweging creëren in stagnerende samenwerking in organisaties. Raak ook gefascineerd door deze manier van kijken en door de mogelijkheden die de systemische benadering biedt om uw werk als bestuurder, manager, organisatieadviseur of coach te verrijken.

Denken in systemen

De problemen van onze tijd, zoals ziekte, oorlog, armoede en het klimaat, zijn in essentie systeemfouten. Ze kunnen niet opgelost worden door aan één geïsoleerd knopje te draaien, omdat de effecten op het geheel voor ons niet te overzien zijn. Denken vanuit het grotere systeem biedt een uitweg.
‘Het boek ‘Denken in systemen’ leert je in complexe systemen denken en helpt je vervolgens te begrijpen waar in een systeem een ingreep de meeste kans van slagen heeft.’ volgens De Correspondent. Een belangrijk boek om onze samenleving te begrijpen.
De auteur Donella Meadows (Elgin (Illinois), 13 mei 1941 – New Hampshire 20 februari 2001) was een Amerikaans wetenschapper aan het MIT en een pionier op het gebied van milieukunde. Ze is bekend als auteur van Grenzen aan de groei uit 1972.

‘Dit is een boek dat mijn leven heeft veranderd en ik hoop dat het dat ook voor jou zal doen.’ – Kate Raworth, econoom en auteur van Donuteconomie

Boeken direct downloaden

Transcend, include & be curious

Samenwerken en leiderschap in complexe tijden

Download het boek

Succesvol interimmanagement

Meesterschap in een tijdelijke context

Download het boek

Succesvol organisaties ontwikkelen

Praktische instrumenten voor veranderaars

Download het boek