Samenwerken vraagt Persoonlijk Meesterschap

Vaak zien we dat bij samenwerken de vragen gaan over hoe om te gaan met anderen, hoe vertrouwen (bij anderen) creëren, hoe samen (met anderen) een visie creëren. Kortom men is vaak vooral naar buiten gericht, op de anderen. Echter, goed kunnen functioneren in samenwerkingsverbanden betekent dat je allereerst ‘naar binnen’ moet gaan. Wat is mijn aandeel in wat er gebeurt? Wat wil ik, wat heb ik toe te voegen aan het samenwerken, waarom wil ik daaraan bijdragen, wat voeg ik toe? En is dat passend voor het samenwerken? 

Meesterschap gaat over bewustzijn

Persoonlijk meesterschap gaat over zelfbewustzijn. Systemisch meesterschap gaat over systemisch bewustzijn. Bewustzijn van zowel jezelf als de context is essentieel omdat we enerzijds bepaald worden door de context, door het systeem waarin we leven. Vandaar bewustzijn van de context. Maar anderzijds heeft ons handelen effect op die context, op het systeem. Wat zijn de relaties tussen de mensen, de groepen, de afspraken, etc. van het samenwerken. Hoe beïnvloeden zij elkaar? Wat is nodig om het systeem goed te laten functioneren? Hoe kunnen we het samenwerkingsverband beïnvloeden?

Persoonlijk meesterschap betekent dat je regelmatig stilstaat bij wat er in jou omgaat tijdens het samenwerkingsproces. Je bent een reflective practitioner. Je neemt afstand en kijkt vanuit die positie naar jezelf, de ander, de omgeving en vooral naar de relaties daartussen. We noemen dit wel de positie van een objectieve derde, of simpeler gezegd de helicopterpositie. Door van een afstand te kijken, door het observeren van een situatie, kun je ervoor kiezen om niet te veel mee te gaan met de dynamiek van het samenwerkingsproces. Je houdt enige distantie, waardoor je niet primair reageert. De kans wordt groter dat je de speler bent of wordt en niet de bal die door de omstandigheden gespeeld wordt. 

Model van de wereld

Goede zelfkennis is de basis voor persoonlijk meesterschap. Alles wat op ons afkomt, wat we tegenkomen interpreteren we bewust, maar meestal onbewust. Dat interpreteren gebeurt aan de hand van een referentiekader, een werkmodel, dat we in de loop van ons leven ontwikkeld hebben. Dat werkmodel is jouw model van de wereld. Het omvat jouw opvattingen, jouw waarden, jouw gedragspatronen. Je kijkt door het venster van jouw innerlijk werkmodel. Je zou kunnen zeggen dat je het leven benadert alsof het ‘het verleden’ is. Als je niet in het verleden wilt blijven leven, als je niet vast wilt blijven zitten in jouw eigen wereldbeeld, maar open wilt staan voor nieuwe gedragsopties zul je, hoe raar het ook klinkt, bereid moeten zijn om je in dat verleden in te leven om daarmee te leren welk werkmodel jij ontwikkeld hebt. Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Dat is persoonlijk meesterschap.

Samenwerken in onzekerheid

Ons oude werkmodel overheerst sterker in tijden van onzekerheid. Samenwerkingssituaties zijn op onbewust niveau per definitie onzekere situaties. Samenwerken kenmerkt zich door onomkeerbaarheid, onvoorspelbaarheid, onbeheersbaarheid en onbepaaldheid. Door die onzekerheid is de kans groot dat we te beperkt handelen omdat we in de karresporen van onze oude gedragsopties blijven steken waardoor we geen gedragsopties gebruiken die meer passend zijn. Je weet niet precies wat te doen en je valt terug op je default, het gedrag dat je eerder van pas kwam. Dit beperkt je mogelijkheden om te reageren, het maakt je minder flexibel in je gedragsopties. Dit ondanks dat je systemisch gezien, wellicht zelfs in de gaten hebt wat er aan de hand is. 

Beïnvloed de geschiedenis

Door systemisch meesterschap krijg je meer zicht op functionele en disfunctionele patronen in de samenwerking en de drijvende krachten die deze in stand houden. Je wordt meer bewust van de relaties tussen de onderdelen van de samenwerking en wat jouw eigen invloed daarop is (geweest). Persoonlijk Meesterschap helpt je om in dit moment iets anders te doen en zo de dynamiek te veranderen en het patroon te doorbreken. 

De geschiedenis maakt de mens, en …. ieder van ons beïnvloedt de geschiedenis.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Misschien ook intressant

Stap in ons relatienetwerk en blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van onze opleidingen en workshops.