Begeleiding

Samenwerken.nu is specialist in het begrijpen en aanpakken van samenwerkingsvraakstukken in jouw team of organisatie. Het systeemdenken is daarbij ons leidende paradigma. Wij bieden onze kennis en ervaring aan in drie begeleidingsvormen. 

– Onderzoek en advies als samenwerken ingewikkeld is (geworden) of als er een conflict is ontstaan. 
– Begeleiding als jullie team of organisatie een ontwikkelvraag heeft om beter samen te werken.
– Supervisie als je als leidinggevende (individueel of met je team) gecoacht wilt worden.

Onderzoek en Advies

Een systeemgericht onderzoek en advies kan het verschil maken als een systeem (bv organisatie, afdeling of team) langdurig onder druk staat en er geen blijvende verbeteringen merkbaar zijn, ondanks eerdere pogingen om de samenwerking te verbeteren. In onze aanpak kijken we naar de context, de relaties tussen de mensen en naar het systeem als geheel.

Wij zoeken in de onderstroom naar dat wat de samenwerking beïnvloedt, maar niet direct zichtbaar is. Door de situatie te onderzoeken en te analyseren kunnen we verklaren waarom het (steeds) zo gaat als het gaat en welke zichzelf in standhoudende of versterkende patronen zijn ontstaan.

Na een intakegesprek houden we individuele interviews met alle betrokkenen. Het onderzoek is daarmee zelf al een eerste interventie. De informatie uit de gesprekken vormt een basis voor de analyse. We maken op basis van deze analyse een nieuw ‘verhaal’ waarin ieder zijn of haar perspectief terugziet, maar ook het grotere geheel. Daarna volgt een terugkoppeling aan de betrokkenen, inclusief een advies over mogelijke vervolgstappen. Het advies biedt concrete handvatten om belemmerende patronen te doorbereken en een duurzame verandering in gang te zetten.

Om het proces van (veer)krachtiger samenwerken in gang te houden is verdere begeleiding mogelijk. Dit kan in de vorm van begeleiding van teams en/of supervisie van de leidinggevende.

Met deze organisaties werkten wij al samen

Begeleiding

Wil je op een actieve manier de samenwerking in je team of organisatie versterken, of de teamleden bewustmaken van hun rol en bijdrage aan een vitale samenwerking, dan past een begeleidingstraject door onze ervaren begeleider(s).

We ontwikkelen in co-creatie een aanpak voor jullie specifieke vraag. Daarbij maken we gebruik van actieve (samen)werkvormen, serious games en dialoog. We zorgen altijd voor verbinding met de praktijk zodat de interventies ook daadwerkelijk leiden tot het doorbreken van patronen en verbeterde samenwerking.

 

Systemisch leiderschap kenmerkt zich door breder en dieper te kijken, door te verwonderen, door nieuwsgierig te zijn. 

Supervisie

In een supervisietraject begeleiden we de leidinggevende om de samenwerking in zijn of haar team of organisatie via de systeembenadering te versterken.

Na een intakegesprek brengen we, samen met de leidinggevende, de situatie in beeld en stellen we het doel van de supervisie vast. We onderzoeken samen hoe de context van invloed is, wat de intenties van betrokkenen kunnen zijn, welk gedrag daaruit voortkomt en hoe dit gedrag anderen beïnvloedt. We kijken samen welke logische stappen teamleden (of de leidinggevende) kunnen zetten om effectief te beïnvloeden en het gestelde doel te bereiken.

We organiseren feedbackloops: na elke stap staan we even stil om te het effect ervan te beoordelen. Daarna kijken we wat de volgende logische stap kan zijn. Het doel van deze werkwijze is om een duurzame verandering van gedrag in gang te zetten.

Stap in ons relatienetwerk en blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van onze opleidingen en workshops.