Aanmelden

Aanmelden
Ondergetekende meldt zich aan voor de hieronder genoemde opleiding en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van Samenwerken.nu (zie website)
Samenwerken.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut. Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.