• info@samenwerken.nu

Sociale psychologie en systeemdenken

Deze dag zullen we ons richten op de vraag hoe we gebruik kunnen maken van sociaal psychologische principes om het gedrag van mensen in systemen te kunnen begrijpen en verklaren en daarmee de kans te vergroten om ongewenste systemische patronen te adresseren.

Sociale psychologie gaat over de wisselwerking tussen individu en sociale omgeving. Onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door de mensen om ons heen, de groepen waartoe we behoren, de lessen van onze ouders, en onze cultuur. Anderzijds wordt ons doen en laten ook bepaald door persoonlijke cognitieve processen. Onze herinneringen, percepties, gedachten en emoties sturen ons begrip van de wereld en onze handelingen.

Sociale en cognitieve processen lopen in elkaar over. Hoe nemen we anderen waar? Hoe beïnvloeden we anderen? Hoe verhouden we ons tot anderen? Daarover gaat sociale psychologie.

In het kader van hun MBA of MSc studie (begeleid door Jaap) hebben vele executives praktijkstudies gedaan naar de invloed van sociaalpsychologische krachten op de systeemdynamiek in organisaties en hoe die te gebruiken om de betreffende situatie in hun organisatie te verbeteren. De belangrijkste inzichten uit deze hands-on studies zullen deze verdiepingsdag de revu passeren en toegepast worden op de situatie van de deelnemers.

Resultaat: Door middel van sociaal psychologische kennis de kans vergroten om ongewenste systemische patonen het hoofd te bieden.

Datum/tijd: Data 2023 volgen binnenkort

Locatie: Better Meetings te Austerlitz

Kosten: €325,- excl. BTW

Korting: Alumni van de opleiding ‘Systeemdenken met hoofd en hart’ kunnen deze dag bijwonen voor €250,- excl. BTW

* De opleiding zal doorgang vinden bij 6 of meer deelnemers