Samenwerken.nu

Samenwerken gaat nooit alleen om individuele personen,
maar om talloze relaties en verbindingen waar deze personen deel van uitmaken.

AanbodContact

Emeritaatsrede Jaap:

‘Vreedzaam samenleven vraagt om Zelf bewust zijn, gezonde zelfliefde en liefdesenergie’.

Ieder mens en iedere organisatie heeft een rol, een eigen toegevoegde waarde in het grotere geheel van de samenleving. We hebben anderen nodig om onze intenties te kunnen realiseren. Leven en werken doe je niet alleen. Dit geldt ook voor groepen en organisaties. Daarom werken we samen.

Samenwerken begint bij het verlangen om beter te werken,
te presteren, te leven, je toegevoegde waarde te leveren.

“Jij kunt iets wat ik niet kan, ik kan iets wat jij niet kunt. We kunnen elkaar dus helpen om dichter bij de realisatie van ons persoonlijke verlangen te komen. Laten we samenwerken.”

Zo kan het samenwerken gericht zijn op het uitwisselen van kennis, vaardigheid, kracht, middelen of bijvoorbeeld invloed. Hetzelfde geldt voor teams en organisaties. Als de wederkerige relatie er niet is, is er geen reden om samen te werken. Dan hoef je geen vergaderingen te hebben, geen beoordelingscyclus, geen taakverdeling. Vrij simpel toch?

Bewustzijn en bewustwording van wat mensen over en weer van elkaar nodig hebben om hun intentie in het leven te realiseren
is wat ons bezighoudt.

Samenwerken vraagt dat we ons zeer expliciet bewust zijn waarom we met de ander samenwerken en hoe die dynamiek werkt. Om goed samen te werken is het daarom belangrijk om systemisch leiderschap van mensen die samenwerken te vergroten. Systemisch leiderschap is: nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop je toegevoegde waarde hebt voor de samenwerking en voor het systeem waarvan je deel uitmaakt. Vervolgens heb je de moed en competentie nodig om dat moment te pakken

Systemisch leiderschap kenmerkt zich door breder en dieper kijken,
door te verwonderen, door nieuwsgierig te zijn.

Vragen die daarbij helpen zijn bijvoorbeeld:

E

Wat gebeurt in het grote en in het kleine geheel?

E

Wat gebeurt er op korte en op lange termijn?

E

Wat gebeurt er in de onder- en bovenstroom?

E

Wat gebeurt er buiten mij en binnen mij?

E

Waarom blijft het gaan zoals het gaat?

E

Hoe beïnvloed ik het systeem waar ik deel van uitmaak?

Agenda

De opleidingen ‘Systeemdenken met hoofd en hart’ en ‘Systeemdenken voor intern adviseurs’ is een integrale opleiding. De verdiepingsmodules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Training: Systeemdenken met hoofd en hart

Groep 5
Dag 1: vrijdag 29-09-2023
Dag 2: vrijdag 13-10-2023
Dag 3: vrijdag 10-11-2023
Dag 4: vrijdag 01-12-2023
Dag 5: vrijdag 02-02-2024

Groep 6
Dag 1: vrijdag 08-03-2024
Dag 2: vrijdag 05-04-2024
Dag 3: vrijdag 26-04-2024
Dag 4: vrijdag 17-05-2024
Dag 5: vrijdag 14-06-2024

Dag 1: vrijdag 12-01-2024
Dag 2: vrijdag 09-02-2024
Dag 3: vrijdag 15-02-2024

Training: Verdiepingen

Oefenen met systemische interventies (1 dag): 3-11-2023
Samenwerken op teamniveau (2 dgn): 6 + 7-11-2023
Sociale psychologie (2 dgn): 29 + 30-01-2024
Persoonlijk meesterschap en TA (2 dgn): 11 + 12-03-2024
Samenwerken op organisatieniveau (2 dgn): 8 + 9-04-2024