Crowdsourcen gaat over het benutten van de kennis, ideeën en creativiteit uit de samenleving om vraagstukken op te lossen. Het blijkt dat de oplossing van een vraagstuk niet van een deskundige komt, maar juist van mensen uit een ander vakgebied. Het internet is voor crowdsourcing een uitstekend medium. Afhankelijk van de vraagstelling zijn er twee vormen van crowdsourcing.

Soort vragen

Bepaalde vragen zijn uitermate geschikt om een grote groep mensen bij te betrekken. In grote lijnen kan je deze vragen indelen in twee categorieën: eenvoudige vragen en complexe vragen.

Eenvoudige vragen

Een eenvoudige vraag is goed gedefinieerd. Er is slechts één goede oplossing. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld door trial and error worden bepaald en zo als goed of fout beoordeeld. Een eenvoudige vraag wordt ook als zodanig geïnterpreteerd door iedereen.

Complexe vragen

Complexe vragen zijn een stuk lastiger. Verschillende mensen hebben een andere mening over de vraag. Dat zorgt dat de oplossing niet eenduidig gesteld kan worden, omdat iedereen een ander gezichtspunt heeft of dat er zelfs conflicterende belangen zijn. Dit is met name van toepassing op beleidsvragen van de overheid. Er is geen goed of fout antwoord.

Welke vorm van crowdsourcing?

Het soort vraag bepaalt welke vorm van crowdsourcing je het beste kan inzetten. Individuele crowdsourcing kan je het beste inzetten bij eenvoudige vragen. Bij complexe vragen kan je het beste gebruik maken van interactieve crowdsourcing.

Individuele crowdsourcing

Bij individuele crowdsourcing levert iedereen een afzonderlijke bijdrage. Er is geen onderlinge discussie. De gegeven oplossingen zijn concreet. Deelnemers verwachten een fysieke beloning te ontvangen voor hun werkzaamheden.

Een voorbeeld van een eenvoudige vraag en individuele crowdsourcing is bijvoorbeeld een ontwerpwedstrijd voor een logo.

Interactieve crowdsourcing

Doordat de vraag complex is en vanuit meerdere gezichtspunten is te benaderen, gaan deelnemers met elkaar in discussie om tot een oplossing te komen. De onderlinge interactie is hierbij cruciaal. Geen goed of fout, maar juist het geheel van alle bijdragen is meer dan de som der delen. Deelnemers hebben een intrinsieke motivatie, zoals kennis delen, status, carrière en vooral plezier. Mooie voorbeelden van complexe vragen en interactieve crowdsourcing vind je op OpenIDEO.

Verder lezen

Jeff Howe - Crowdsourcing