Quotes over samenwerken zie je steeds vaker voorbijkomen. Samenwerken wordt steeds meer standaard in ondernemingen door gebruik van de aanwezige tools, zoals internet en social media. In onze kennismaatschappij is ‘samenwerken’ dan ook steeds belangrijker om succes te behalen. Door begrip van dit woord en van de uitdagingen in de relatie met anderen kan je de problemen bij het samenwerken omzeilen. Hieronder vind je een lijst met tien van de beste quotes over samenwerken.

Dit artikel is een vrije vertaling van het artikel Top 10 Quotes on Collaboration van Ronda Roberts Levine.

1. “It is the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.” – Charles Darwin

Deze quote laat zien hoe noodzakelijk het is om samen te werken om te innoveren. Voorbeeld, een roedel wolven dat samen jaagt heeft een grotere kans om hun prooi te vangen dan een wolf alleen. Zo is met de gezamenlijke kennis van een groep wetenschappers vraagstukken veel makkelijker op te lossen dan met die ene wetenschapper in zijn ivoren toren. Door de geschiedenis heen zie je dat samenwerken noodzakelijk is in het bereiken van gestelde doelen.

2. “Politeness is the poison of collaboration.” – Edwin Land

Als je samenwerkt met anderen is het verleidelijk om te zeggen dat je iets goed vind, enkel om beleefd te zijn. In werkelijkheid helpt dit het project niet vooruit. Elk samenwerkingsproject moet de individuele wensen respecteren. Door je in te houden om niet iemands gevoelens te pijn te doen, haal je de kans weg op eerlijke communicatie binnen de groep.

3. “The secret is to gang up on the problem, rather than each other.” – Thomas Stallkamp

Hoewel het belangrijk is niet te beleefd te zijn, moet je elkaar ook niet aanvallen. Val in plaats daarvan de problemen aan. Als je niet focust op het op te lossen probleem en de bijbehorende taken, zal de samenwerking uiteenvallen.

4. “We could learn a lot from crayons: some are sharp, some are pretty, some are dull, while others are bright, some have weird names, but we have to learn to live in the samen box.” – anoniem

Misschien zitten niet de mensen in het team die je zelf zou kiezen als je het team mocht samenstellen, maar dat neemt niet weg dat je wel met ze moet samenwerken. Hoe sneller je leert om te gaan met de diversiteit van je werkomgeving, hoe eenvoudiger de samenwerking.

5. “Individually, we are one drop. Together, we are an oceam.”, Ryunosuke Satoro

Synergie. Het geheel is groter dan de som van de individuele delen. Ieder individu heeft zijn of haar persoonlijke kenmerken, kennis en ervaring. Maar in een groep kan je de kenmerken, kennis en ervaring bij elkaar vermenigvuldigen. In een team, in tegenstelling tot een groep individuen, verloopt de samenwerking veel soepeler.

6. “Collaboration is no longer painful, or precious.” – Vince Clarke

Vroeger was samenwerken een langdurig en moeizaam proces. Iedereen moest op hetzelfde moment voor dezelfde duur op dezelfde locatie zijn. Nu is er internet. E-mail. Videoconferentie. En andere samenwerkingssoftware. Plus dat het nu van je verwacht wordt dat je samenwerkt en kennis deelt om de gewenste resultaten te behalen. Samenwerken is de standaard van de 21e eeuw.

7. “Few things in life are less efficient than a group of people trying to write a sentence. The advantage of this method is that you end up with something for which you will not be personally blamed.” – Scott Adams

Als de taken niet goed verdeeld zijn en iedereen werkt aan dezelfde taak, dan is er maar één resultaat mogelijk: chaos. Zelfs bij iets simpels als het schrijven van een zin. Om effectief samen te werken moet je het werk verdelen in kleinere taken in plaats van alle taken met elkaar op te pakken.

8. “Alone we can do so little; together we can do so much.” – Helen Keller

Alleen word je beperkt door je eigen zwaktes. Probeer maar eens tegelijk de veters van je schoenen te strikken en je haar te kammen. Hoe goed je ook bent, je hebt ook zwakkere punten. Vaardigheden, ervaring of kennis. Zo weet ik niets over cerebrovasculaire neurologie.
Tegelijkertijd hebben we ook allemaal onze sterktes. En door onze sterktes te bundelen worden de zwaktes geminimaliseerd en de sterktes benadrukt.

9. “Gettin’ good players is easy. Gettin’ ‘em to play together is the hard part.” – Casey Stengel

Herinner je nog de quote dat je gefocust moet blijven op het project en niet op je collega’s. Deze quote laat nog eens zien hoe belangrijk het is samen te werken als een team. Teamontwikkeling is een geweldig hulpmiddel om dit te bereiken. Focus dus op het ontwikkelen van een saamhorigheidsgevoel. Hiermee voorkom je latere problemen.

10. “The purpose of life is to collaborate for a common cause; the problem is nobody seems to know what it is.” – Gerhard Gschwandtner

Deze laatste quote maakt duidelijk hoe belangrijk het is om een duidelijk doel te hebben in de samenwerking. Zonder een duidelijk doel zal iedereen zijn eigen idee hebben over wat het doel voorop stellen. Daarmee verlies je de inzet om samen te werken. Oftewel, voordat je een samenwerking begint, zorg ervoor dat het gezamenlijke doel duidelijk is.

Wat is jouw favoriete quote over samenwerken? Laat hieronder een reactie achter.