Dat is de uitkomst van de poll die samenwerken.nu afgelopen maand op Linkedin heeft gehouden. Bijna 30% van de reageerders vonden respect de belangrijkste voorwaarde voor een goede samenwerking. Totaal zijn 14 stemmen uitgebracht.

Opzet

De vraag van de Linkedin poll is “Wat is de cruciale factor voor een goede samenwerking?” Men kon kiezen uit vijf antwoorden: vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect en anders. Daarnaast was er de mogelijkheid om een bericht achter te laten. In de periode 15 juli tot en met 14 augustus kon je reageren op deze vraag.

Uitkomsten

Respect kreeg vier van de veertien stemmen, maar kan volgens Sabine de Raaf niet los gezien worden van de andere antwoorden: “Respect is zo belangrijk – al je het gevoel hebt dat er geen respect is dan wankelt je vertrouwen, heb je wellicht het gevoel dat anderen verantwoordelijkheden ontlopen of jou verantwoordelijkheden toedichten die niet bij je horen en voel je je niet vrij meer.”

Vertrouwen is ook een belangrijke factor met drie stemmen. Uit de reacties blijkt verbinden ook belangrijk. “Zonder wij-gevoel is ieder project gedoemd te mislukken”, zegt Peter van Schaik. Christy van der Sman vult aan: “De ‘klik’ is allesbepalend voor het verloop van de samenwerking”.

Respect

”Every human being, of whatever origin, of whatever station, deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves.”, Ulysses S. Grant

Wat betekent respect? Wikipedia geeft de volgende definitie: “Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.”

Respect kan je tonen met de volgende tien eenvoudige acties:

  1. Behandel mensen met hoffelijkheid, beleefdheid, en vriendelijkheid.
  2. Stimuleer anderen aan om meningen en ideeën te geven.
  3. Luister naar wat anderen zeggen, voordat je je eigen mening geeft. Val de ander nooit in de rede.
  4. Gebruik ideeën van een ander om werkzaamheden te verbeteren, maar geef ze wel alle credits. Of nog beter, stimuleer diegene met het idee om dat zelf te implementeren.
  5. Nooit iemand beledigen. Nooit mensen of hun ideeën omlaag halen.
  6. Niet constant over kleine dingen zeuren. Dat werkt alleen maar contraproductief.
  7. Behandel iedereen hetzelfde, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of wat dan ook. Zorg ook voor een beleid zodat iedereen zich gelijk behandeld voelt.
  8. Betrek iedereen bij de samenwerking, vergadering, discussie, enzovoort. Geef iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden.
  9. Geef meer complimenten dan kritiek.
  10. En de laatste, maar wellicht de belangrijkste: behandel de ander zoals je zelf behandelt wil worden.

“When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.”, Lao Tzu