De wereld om ons heen is snel aan het veranderen. We bevinden ons in een crisis. De van oudsher hiërarchisch ingestelde bedrijven, meestal groot, log en bureaucratisch, hebben het moeilijk. Door de opkomst van internet en social media zijn we ons anders aan het organiseren. Het is dan ook geen wonder dat het aantal zzp’ers juist nu explosief toeneemt. Eind 2010 zijn er ruim 700.000 zzp’ers in Nederland. De verwachting dat dit er binnen enkele jaren al meer dan één miljoen zullen zijn.
We worden steeds flexibeler, verbinden onszelf met het netwerk op een gelijkwaardige, transparante basis.

Al deze veranderingen raken ook de functie van secretaresse. Léontine de Koning en Renée van Dijk zijn onlangs de beweging #ontsecretaressen gestart. Op 16 april organiseerden zij een rondetafelbijeenkomst in het Mercure Hotel Nieuwegein. Een goed georganiseerd event met twee boeiende sprekers, Edwin de Bree (Organisatie 3.0) en Lieke Lamb (trendwatcher). Tussen de sprekers door waren er discussierondes in verschillende groepen.

Een aantal conclusies van deze dag:
– Welke naam geef je aan je functie? Secretaresse, office manager, chief executive domestic engineer of gewoon Renée?
– Er waren 35 mensen aanwezig, waaronder slechts drie mannen. En deze drie mannen waren slechts vanuit hun vakgebied geïnteresseerd in deze bijeenkomst. Tijd om te evrouwciperen?
– Edwin de Bree: we verbinden onszelf in cellen van zes tot twaalf mensen door ‘iets’ gezamenlijks. Dat ‘iets’ zijn de basiswaarden van de groep. Elke cel is volledig gelijkwaardig, volledig verantwoordelijk en volledig transparant. Als voorbeeld hiervan geeft Edwin finext als organisatie.
– Waar je vroeger een arbeidscontract voor onbepaalde tijd had, ben je nu vrij om je aan te sluiten bij een netwerk en morgen weer te gaan en je te verbinden met een andere groep.
– Tijdens de discussies werd duidelijk dat een deel nog zijn plek heeft in een traditionele organisatie en een ander deel al op de golf van de nieuwe wereld (society 3.0) staat. Voor beide is plaats en het is prima om daar te zijn waar je je thuisvoelt. Juist door het verschillende perspectief ontstaan er boeiende discussies.
– Samenwerken in een groep doe je op basis van gelijkwaardigheid. Jouw inbreng is op basis van je talent en passie met betrekking tot het primaire proces. Met primaire proces wordt bedoeld het direct klantwaarde genereren. Dit kunnen ook interne klanten zijn.
– Die gelijkwaardigheid zal ook betekenen dat er geen ruimte meer is voor een manager. Een organogram wordt niet meer getekend als hark, maar als netwerk waar iedereen met iedereen is verbonden.

Meer informatie over ontsecretaressen vind je op de website www.ontsecretaressen.nl of in de linkedin-groep ontsecretaressen.