Stel: je hebt een idee, maar geen idee hoe het te laten lukken… Stel dat je je idee en vraag voor kan leggen aan een expert en dat je dan zomaar een plan krijgt! Dat is Ideeplanner! Met Ideeplanner worden vraag en aanbod op het gebied van ideeën en plannen met elkaar verbonden.

Idee

Ideeplanner is een initiatief van Juul Martin. De website www.ideeplanner.nl zal binnenkort beschikbaar zijn. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Op 19 april was een eerste bijeenkomst in de Waarmakerij (waar anders?) in Nijmegen. Dertien Ideeplanners uit het hele land waren aanwezig om het idee uit te werken en vorm te geven.

Verbinden

Het idee is even gaaf, als simpel en heb je al in de eerste alinea gelezen. Hoe vaak blijft een idee slechts een idee? Nu kan je je idee voorleggen aan een grote groep (momenteel 40) experts, die je van een plan kunnen voorzien. Tips, trucs, ervaringen, inspiratie, contactgegevens van mensen die je verder kunnen helpen. Je idee wordt werkelijkheid, geweldig toch?

Samenwerken

Het was een mooie dag, niet alleen door het heerlijke weer, maar vooral om het proces te zien wat dertien mensen, volstrekt vreemden voor elkaar, in één dag weten te bereiken. Een mooi voorbeeld wat je allemaal kan bereiken door samen te werken.

Doel

De dag werd afgetrapt door Juul. Een korte uitleg wat Ideeplanner is en het doel van deze dag. Het doel was antwoord op de vraag: Hoe zorgen we dat iemand die een idee indiend via de website een plan terugkrijgt en in welke vorm? Aan het einde van de dag was er een sjabloon voor een uniform projectplan, een workflow en hoe we alles bijhouden. Hoe hebben we dit allemaal bereikt in één dag?

Proces

Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is duidelijkheid over het gezamenlijke doel en ieders inbreng. Het doel is al helder. Ook de inbreng is duidelijk. Iedereen heeft zich vrijwillig opgegeven om mee te denken en mee te doen. De regels voor deze sessie zijn net zo duidelijk als simpel. Iedereen is vrij om te zeggen wat hij wilt. En wie aan het woord is, is aan het woord. Respect voor ieders mening staat centraal.

Om tot het uiteindelijke resultaat te komen is het goed om dit in kleine, hapklare brokken te verdelen. We beginnen met een uur te brainstormen over wat Ideeplanner nu precies is, wat verwachten we aan input van de gebruiker, wat leveren we op. Met name het woord ‘plan’ levert een hoop discussie op. Hoe eenvoudiger het woord, hoe meer interpretaties. Vergelijk maar eens met een woord als samenwerken, wat betekent dit woord voor jou? En voor jouw collega?
Resultaat van de discussie: het plan is één A4 met tips, trucs, ervaringen, of wat je als ideeplanner nog meer wilt meegeven.

Na de lunch in de volgende sessie komen vragen aan de orde als: hoe zorgen we voor uniformiteit, wie pakt een idee op, hoe houden we bij wat de status is van elk project en meer praktische vragen. Aan het eind is er een template voor het plan, een beheersstructuur in Google Docs en een workflow schema.

Eindresultaat

Een zelforganisatie van 40 ideeplanners. Geen managers, wel een set onderlinge afspraken. Maar iedereen is vrij om zijn rol op zijn of haar manier in te vullen. En iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Nu nog even geduld tot de website live is.