Samenwerking kan positieve resultaten opleveren. Volgens de theorie dan, want in de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw samenwerking wel succesvol is. Lees hieronder de tien gouden regels voor een succesvolle samenwerking.

1. Balans tussen eigen doelen en gezamenlijke doelen

Samenwerken begint bij een gezamenlijk doel. En die bepaal je samen. Maar net zo belangrijk zijn je eigen doelen. In welke samenwerking dan ook, begin vanuit je eigen visie. Sta stil bij wat je zelf wilt bereiken, en in welke mate je dat samen met anderen doet. Wees extern gericht.

2. Wederzijds resultaat is essentieel

Bij een samenwerking heeft iedereen zijn eigen belangen. Zet het bereiken van een win-win situatie centraal. Zorg dat voor iedereen helder is wat ieders eigen belangen zijn. Waarom willen zij met jou samenwerken? En andersom, waarom wil jij met hen samenwerken.

3. Zelfkennis heeft een positieve impact om de samenwerking

Zelfkennis is weten wat jouw kwaliteiten zijn en wat je verder kan inbrengen in de samenwerking, zoals kennis, ervaring, inspiratie, netwerk, financiën, enzovoort. Verwar dit niet met arrogantie, overschat jezelf niet. Zelfkennis zorgt dat je eigen doelen helder blijven, maar ook ter voorkoming van onderlinge verwarring en conflicten. Aanvullende karakters en competenties dragen juist bij tot een succesvolle samenwerking. Respecteer elkaars werkwijze en cultuur.

4. Afspraken, afspraken, afspraken

Maak vooraf heldere afspraken. Dat voorkomt gedoe achteraf. Bedenk dat als er gedoe achteraf is, dit impact heeft op de onderlinge verstandhouding en de manier waarop gecommuniceerd wordt. Maak afspraken over de inzet van middelen, de procedures, de winstverdeling en bewaak de condities. Geen heldere communicatie of verborgen agenda’s kunnen de samenwerking op elk willekeurig moment beëindigen.

5. Wees open en eerlijk

Door transparant te zijn ben je een betrouwbare samenwerkingspartner. Kom altijd je afspraken na. Sta open voor kritiek. Heb respect voor elkaar. Zonder respect geen samenwerking.

6. Evalueer voortdurend

Regelmatig evalueren is belangrijk om te kijken of de samenwerking nog op koers is. Maak daarbij onderscheid tussen inhoud, proces, procedures en cultuur. Zorg voor een veilige cultuur, zodat alles bespreekbaar is.

Neem de tijd

Loop niet te hard. Hardlopers zijn doodlopers. Hou het juiste tempo aan. Markeer de mijlpalen en vier elke keer een feestje bij het passeren ervan. En aan het eind van de samenwerking, neem op een prettige manier afscheid. Wie weet ontstaat er in de toekomst weer een nieuwe samenwerking.