Het ene team is succesvoller dan een ander team. Dat is een feit. Hoe zorg je ervoor dat jouw team succesvol is? Dat is niet makkelijk in onze individualistische cultuur. Wie vroeger naar The A-Team keek, zag een team dat succesvol samenwerkte. Een ander voorbeeld is het huidige FC Barcelona, waar alle voetbalsterren ondergeschikt zijn aan het teambelang.

Een succesvol team is gebaseerd op onderstaande zeven eigenschappen.
Deze eigenschappen zorgen voor een onderling versterkend effect, waardoor het succes niet van één persoon afhankelijk is maar van de gehele groep.

1. Houd het klein

Het ideale team telt zeven leden, zo blijkt uit onderzoek. Er is meer diversiteit als het team groter wordt, maar de betrokkenheid van elk teamlid wordt minder. Wordt het team kleiner, dan is het mogelijk dat niet alle rollen goed vervult worden.

2. Zorg voor diversiteit

De leden in een succesvol team hebben aanvullende vaardigheden. Dan gaat het niet alleen om demografische diversiteit, zoals man/vrouw, afkomst of leeftijd. De meeste organisaties en overheden gaan niet verder dan dit minderhedenbeleid. Hier gaat het om organisatorische diversiteit (vaardigheden, functie, hiërarchie) en psychologische diversiteit (waarden en normen, overtuigingen)

3. Verdeel de rollen goed

Vijf teamrollen zijn noodzakelijk om van een droomteam te spreken: een leidersrol, een uitvoerende rol, een creatieve rol, een kritische rol en een menselijke rol. Kijk ook eens naar de teamrollen van Belbin.

4. Stem de persoonlijkheden af op de groepstaak

Ieder individu heeft zo zijn eigen kennis, ervaringen, vaardigheden en persoonlijke kenmerken. Verdeel het werk zodat dat hier het beste op aansluit.

5. Creëer een heldere doelstelling

Een concreet en helder doel is een must. Als je weet waarvoor je je inzet, lever je betere prestaties.

6. Houd conflicten zakelijk

Conflicten in een team zijn goed. Lees maar eens het boek Hoera, een conflict! van Jaco van der Schoor en Margreeth Kloppenburg. Maar zorg wel dat discussies zakelijk blijven. Dit doe je door wederzijdse aanspreekbaarheid. Er is de individuele verantwoordelijkheid van elk lid voor het team.

7. Blijf reflecteren

Geen enkel team is perfect. De omgeving staat geen moment stil. Dus blijf altijd reflecteren en blijf continu leren.

Tot slot

Daarnaast zijn er nog een paar basisprincipes die moeten gelden bij de vorming van een team. Er kan één leider aangesteld worden, maar het is ook goed het leiderschap te laten rouleren. Diverse teams mislukken in hun opzet, omdat er te veel vanuit het individu gedacht wordt. De intelligentie of ervaring van de individuele teamleden is van belang bij een succesvol team. In de praktijk boeken teams waar mensen goed met elkaar omgaan en kunnen schikken in het team de meeste successen. Individuele gedragspatronen maken het dus soms lastig om effectief met elkaar samen te werken, zowel binnen het team als daarbuiten. Wijs teamleden op hun gedrag en het effect er van. Een team valt of staat door de samenwerking.

Gebaseerd op het artikel ‘De zeven ingrediënten voor succes in teamverband‘ gepubliceerd op 19 juli 2011 op de website Express.be