Onderstaand artikel is al weer anderhalf jaar oud, maar vanochtend moest ik hier weer aan denken na een Skype-gesprek met verschillende mensen over de hele wereld over het thema samenwerken in de 21e eeuw.

De komende tien jaar zal het hele concept ‘werk’ grondig op de schop gaan, voorspelt. Bedrijven die ‘het nieuwe
werken’ willen faciliteren zullen zich moeten instellen op een chaotische omgeving, die ze nooit volledig onder
controle zullen krijgen.

Onderzoeksbureau Gartner benoemt in zijn recente rapport Watchlist: Continuing Changes in the Nature of Work, 2010-2020 (2010) belangrijke veranderingen in de manier waarop wij (laten) werken. De meest in het oog springende ontwikkelingen:

Tijdelijke teams

Tijdelijke teams vormen het antwoord op ad hoc problemen en projecten: mensen komen bij elkaar, werken aan een project en zwermen vervolgens in nieuwe samenstelling weer uit naar nieuwe projecten. Steeds meer professionals zullen zich als ZZP’er verhuren.

Zwakke koppelingen

Partners in deze teams kennen elkaar niet of nauwelijks. De bemensing van teams verloopt via ‘weak links’ in sociale netwerken. “Ken jij iemand die…” Actief beheer en uitbreiding van je sociale netwerk wordt cruciaal voor het acquireren van werk.

Impact en control

Bedrijven zijn nauwelijks ‘in control’ bij deze ad-hoc collectieven, desalniettemin spelen ze een cruciale rol in succes of falen. Het bedrijf kan invloed uitoefenen, maar nooit meer volledig beheersen.

Spontane werkverbanden

Er zullen nieuwe werkverbanden ontstaan zoals zwermen en crowdsourcing. Dat eist van organisaties meer dan alleen maar reageren – om te overleven zal proactief naar kansen en risico’s gekeken moeten worden.

Simuleren en experimenteren

Mensen zullen via nieuwe technologieën in virtuele werkomgevingen (simulatie, videoconferentie, Skype) met elkaar werken en communiceren aan en met door agents verzamelde gegevens, die virtueel vorm gegeven en gemanipuleerd zullen worden.

Patroonherkenning

Gartner wees eerder al op het belang van het herkennen van patronen voor strategie-ontwikkeling. De traditionele manieren van begroten (op basis van voorbije gebeurtenissen) worden steeds minder relevant. Organisaties zullen steeds vaker (groepen van) individuen vragen om patronen te herkennen en op basis daarvan scenario’s uit te werken die echt helpen bij de besluitvorming.