Onder de titel “De Aggregatiemens” is op 7 maart j.l. een diepgaand boek over groepsgedrag en samenwerken verschenen. Een boek dat zich niet beperkt tot overzichtelijke groepen als teams of afdelingen. De schrijver, Peter Schuttevaar, laat zien dat ook samenwerkende organisaties en vage relatienetwerken over een groepsbrein beschikken dat hij vervolgens feilloos onder zijn onconventionele ontleedmes legt.

Bestuurders en ambtenaren, managers en leidinggevenden, programmamanagers en projectleiders, al wie complexe samenwerking moeten initiëren of begeleiden, kunnen hun voordeel met de aggregatiemens doen. Of het nu over intergemeentelijke samenwerking gaat, over bedrijfsfusies, over een consortium van ondernemers of over samenwerkende eigenaren van maatschappelijk vastgoed, het boek geeft een breed en diep inzicht in de samenwerking en geeft richting aan de begeleiding ervan.

Peter Schuttevaar vroeg zich af waarom een aanpak die bij de ene groep zo succesvol was, bij een andere groep op onverklaarbare wijze totaal mislukte. Hij vermoedde dat er universele principes achter het gedrag van groepen schuil gaan die beter begrepen kunnen worden. In de loop van 2005 begon hij daarom, samen met een groep vakgenoten, een speurtocht die tot ver in 2011 zou voortduren. Een speurtocht die opmerkelijke resultaten opleverde die hij middels ‘De Aggregatiemens’ met u wil delen.

De Aggregatiemens brengt onvermoede werkingsprincipes aan de oppervlakte die groepsgedrag op de achtergrond sturen. Het begrip van deze werkingsprincipes legt een professioneel fundament onder het beoordelen van groepsgedrag. Groepsprocessen kan men zo evenwichtiger en doeltreffender begeleiden en keuzen voor interventietechnieken kan men eindelijk eens degelijk onderbouwen. Het boek is dan ook onmisbaar voor iedereen die samenwerking als een professie wil benaderen!

Het boek is als pdf-document via de website www.aggregatiemens.nl te downloaden.