Al enige tijd zijn Apple en Samsung in een juridische strijd verwikkelt over een aantal patenten die over en weer in hun apparaten zijn verwerkt.
Apple beschuldigt Samsung van het schenden van een aantal patenten. Ook zou het uiterlijk van de Galaxy S en Galaxy Tab te veel lijken op de iPhone en iPad. Daartegenover heeft Samsung Apple ook voor de rechter gedaagd over weer andere patenten. Saillant detail is dat Samsung voor miljarden euro’s de geheugenchips levert voor de iPhone en iPad.

Wat willen beide partijen bereiken met deze juridische strijd? Wie ‘wint’ er hier? Kan het ook anders?

Kennis beschermen of delen

Beide partijen hebben in de loop der jaren miljarden euro’s uitgegeven aan R&D. De kennis die ze hierbij hebben vergaard, hebben ze vastgelegd in verschillende patenten. Het doel is om te voorkomen dat concurrenten zomaar met deze kennis er vandoor gaat.
Aan de andere kant is er nu een steeds groter wordende groep mensen die kennis gratis met elkaar deelt. Kennis delen is vermenigvuldigen. Zie bijvoorbeeld Seats2meet.com: “Seats2meet.com is een on-en offline ruimte om elkaar te ontmoeten, te werken, waarde te co-creëren, kennis uit te wisselen en ideeën te creëren, te innoveren en te inspireren, geïnspireerd te worden en als allerbelangrijkst, een plek om samen te werken en elkaar te versterken.”

Het prisoner’s dilemma

Twee zware jongens zijn gearresteerd na een misdrijf. Hoewel duidelijk is dat zij de daders zijn, is er geen direct bewijs. Ze worden apart in een cel gezet, zodat ze niet met elkaar kunnen overleggen. De aanklager geeft beide het volgende voorstel:

  • Als jullie allebei blijven zwijgen, kan ik jullie niet veel maken. Je krijgt dan alleen een lichte straf wegens wapenbezit zonder vergunning.
  • Als er een bekent, is de zaak rond. Degene die bekende zal ik vrijspreken omdat hij zo goed heeft meegewerkt. Degene die niet bekende kan minstens tien jaar verwachten.
  • Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei vijf jaar.Voorbeeld.

Stel: jij bent een van die twee zware jongens. Zou je zwijgen of bekennen? Het beste zou zijn als beide zwijgen. Maar als je puur kijkt naar je eigen belang is het beter om te bekennen. Of de ander nu zwijgt of bekent, het levert jou altijd het grootste voordeel op.

Concurreren of samenwerken

De zelfde vraag kan je ook stellen aan Apple en Samsung. Ga je uit van je eigen positie of kijk je naar de gezamenlijke belangen? Neem je een positioneel standpunt in of een principieel standpunt. Bij een positioneel standpunt ga je uit van het eigen belang, terwijl je bij een principieel standpunt uitgaat van gezamenlijke waardecreatie.

PositioneelPrincipieel
Op basis van eigen standpuntenOp basis van gezamenlijke belangen
Wij versus zijSamenwerken
Streven naar win-verliesStreven naar win-win
Gebruik maken van tactieken en trucsLuisteren en inleven in de ander
Zoeken van de zwakke plek van de anderOpenheid en transparantie
Zorgen voor informatieonbelansSamen zoeken naar oplossingen

Wie ‘wint’ er?

Voorlopig levert deze strijd alleen maar verliezers op. De juridische strijd kost beide partijen ontzettend veel geld en tijd. Uiteindelijk komt dit weer uit de portemonnee van de klant, jij en ik dus. De enige die hier profijt van heeft, zijn de juristen bij beide partijen. Kan het ook anders? Ja, door samen te werken. Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.

Wat vind jij? Moeten Apple en Samsung over en weer hun patenten vrijgeven en samenwerken? Of moeten ze hun kennis blijven beschermen, zoals nu?